कैलालीको टिकापुरमा भएको बाल हत्याको विरुद्दमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संजालहरुको संयुक्त विज्ञप्ति