शान्तिपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न पाउने सबै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न र बौद्धिक विकासप्रति सम्बेदनशील हुन बालबालिकाका शान्तिक्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजब)को अपिल